Årsmøte 17. mars 2021

Postet av Troll Karateklubb Bushido den 17. Feb 2021

Innkalling til årsmøte i Troll Karateklubb Bushido 2021


Styret innkaller herved til årsmøte i Troll Karateklubb Bushido. 

Årsmøtet avholdes onsdag 17. mars 2021 kl. 18.00 i dojoen på Skullerud.

På grunn av Covid-19 er det påmelding til møtet, slik at vi vet hvem og hvor mange som kommer. Til høyre på websiden vår under Arrangementer finner du Årsmøte hvor du kan melde deg på.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 3. mars til post@trollkarate.no


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for påmeldte medlemmer til årsmøte senest én uke før årsmøtet på e-post.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Troll Karateklubb Bushido i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Troll Karateklubb Bushido. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan du sende e-post til post@trollkarate.no 


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Styret