Treningsavgift og medlemskontingent

Treningsavgift

Treningsavgift betales hver måned og gir deg mulighet til å trene på de forskjellige partiene i klubben. Treningsavgiften er kostnaden for å delta i en av klubbens grupper (basic karate, konkurransegruppe m.fl) og skal dekke kostnader den aktuelle gruppen har. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og kan variere både på årstrinn og nivå.

Gradering til fargede belter (gult-lilla) koster kr. 300 for ungdom og voksne, gradering til brunt belte 3. kyu koster kr 400. Fra brunt belte 2. kyu og oppover må man gradere på en Wado Ryu samling. Se wadoryu.no for informasjon.


Karate:

Barn 8-12 år
 Kr 1950,- per semester (høst/vår) 
(kr. 325,- pr.måned)
Ungdom 13-17 år 
Kr 2250,- per semester(høst/vår)
(kr. 375,- pr.måned)
Voksen 18 år+ 
Kr 2550,- per semester (høst/vår)
(kr. 425,- pr.måned)

Krav Maga: kr 325,- pr mnd


Medlemskontingent

Medlemskontingent betales en gang per år. Medlemskapet i Troll er inngangsdøren for å kunne delta i aktiviteter i klubben. Man regnes som medlem etter å ha betalt medlemskontingent, og medlemsskapet følger kalenderår gjeldende fra 1. januar til 31. desember. Kontingent betales til klubben etter mottatt betalingskrav. 

Satser medlemskontingent 2024:

Kr. 150.- per medlem

Alle som driver organisert idrett i regi av Norges Idrettsforbund (NIF) må være medlem av et idrettslag og betale medlemskontingent. Dette gjelder om det er trening, konkurranser, stevner, cuper osv. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.

Kontingent må ikke forveksles med treningsavgift.

Inntektene fra kontingenten benyttes til å dekke kostnader for hele klubben. Kontingenten danner også grunnlaget for støtte fra Norges Idrettsforbund. Dette betyr at klubben får økonomisk støtte fra Idrettsforbundet, beregnet etter antall medlemmer som har betalt medlemskontingent.