Varsling

Hva er varsling?
Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer, f.eks. trakassering, makt- misbruk, korrupsjon, underslag o.a.

Varsling er positivt
Varsling er bra både for Troll og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. De som er villige til å varsle er en viktig ressurs for Troll.
Den enkelte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Troll positivt. Det vil hjelpe klubben til å bli bedre.

Oppfølging av varsling
Det er styret i klubben som har ansvar for å følge opp varsler.

  • Vi skal rydde opp i det som er kritikkverdig. Varsleren skal få tilbakemelding innen en uke.
  • Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.
  • Vi har også et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for grunnløs kritikk.

Det skal være trygt å varsle
En varsler som opplever å bli urettferdig behandlet, må gi beskjed til styreleder som straks skal behandle dette.

Hvem varsler du til?
I Troll skal Politiattestansvarlig varsles først. Dersom det kritikkverdige forholdet er knyttet til denne personen, kan det varsles til leder av styret, evt. direkte til Kampsportforbundet.

Anonymitet og fortrolighet
Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter. Hvem varsleren er, er allikevel fortrolig informasjon.

Varsling kan skje på eget skjema. Skjema finner du her
Det er mulig å vasle anonymt ved å ikke fylle inn kontakt info.

Varsling kan også skje på eget skjema til Kampsportforbundet her.