Kjære medlemmer av Troll karateklubb.

Postet av Troll Karateklubb Bushido den 17. Mar 2020

Norsk idrett står i en krise. Myndighetene fattet på torsdag et gjennomgripende, men nødvendig, vedtak som rammer det norske samfunnet og idretten hardt. All organisert trening, samlinger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Vi må være forberedt på at koronavirussituasjonen kan bli langvarig.

Liv og helse trumfer alle andre hensyn! Det oppfordrer derfor på det sterkeste at vi alle stiller oss lojalt bak vedtaket og gjør alt det vi kan for å hindre smittespredning. Ta hjemmekontor, unngå store folkeansamlinger, og hold avstand til hverandre.

Det oppfordres samtidig alle medlemmer og foreldre om å vise solidaritet med vårt idrettslag Troll Karateklubb som nå står i en svært vanskelig situasjon sammen med 11 000 andre idrettslag. Flere klubber møter umiddelbare økonomiske utfordringer som følge av avlyste arrangementer – for mange, selve bærebjelken i klubbøkonomien. La oss vise den dugnadsånden som bor i oss, som kjennetegner idretten og som hele samfunnet vårt er tuftet på.

Vær raus mot hverandre, og mot klubben som nå opplever en svært vanskelig tid. Ikke krev tilbake startkontingenter, treningsavgifter, eller medlemskontingenter fra klubben når laget har fått et pålegg om å stenge ned aktivitets- og arrangementstilbud. Det kan i verste fall medføre at klubben må legge ned driften, eller dekke inn kostnaden ved høyere treningsavgifter.

NIF jobber nå hardt for å få en oversikt over de totale økonomiske konsekvensene som dette nødvendige vedtaket påfører idretten. Dette arbeidet er godt i gang. Samtidig opplever vi at myndighetene tar situasjonen på alvor og NIF er i en aktiv dialog med regjeringen for å sikre at idretten ivaretas i krisepakkene som nå stables på bena for å hjelpe utsatte næringer og sektorer.

Klubben og styret ønsker alle medlemmer med familie en best mulig tid i møte.

Sportslig hilsen

Styret
Troll Karateklubb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.