Utmeldingsskjema / Termination of membership

Utmelding kan først skje etter seks måneder og må skje skriftlig. Oppsigelsestiden er oppsigelsesmåned pluss en måned. Cancellation of membership is only available after six months membership. Notice period is set to month of cancellation plus one month.

Fullt navn /Student name

Skriv inn Foresattes navn / Type Parent's name

Fødselsdato utøver / Date of birth student

epost /email

Velg hvor utøveren trener / Choose which training ground

Årsak til oppsigelse av medlemskap/ Reason for terminating membership