Tid


Det blir gradering for ungdom og voksne i dojoen på Skullerud.