Årsmøte 2022

Arrangør: Troll Karateklubb Bushido

Tid


Sted


Beskrivelse

Klubben avholder årsmøte i dojoen på Skullerud torsdag 24.3.2022 kl 18-19.

Saksliste årsmøte i Troll Karateklubb Bushido 2022
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker – Ingen innkommende saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre
14.2 Kontrollutvalg
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.4 Valgkomité