Treningsavgift og medlemskontingent

Treningsavgift

Barn 8-12 år kr. 300,- pr.måned
Ungdom 13-17 år kr. 350,- pr.månedVoksen 18 år + kr. 400,- pr.måned

Medlemskontingent

Medlemskapet i Troll er inngangsdøren for å kunne delta i aktiviteter i klubben. Man regnes som medlem etter å ha betalt medlemskontingent, og medlemsskapet følger kalenderår gjeldende fra 1. januar til 31. desember. Kontingent betales til klubben etter mottatt betalingskrav. Når kontingenten er betalt, er man medlem i Troll.

Satser medlemskontingent 2021:

Kr. 100.- per medlem

Alle som driver organisert idrett i regi av Norges Idrettsforbund (NIF) må være medlem av et idrettslag og betale medlemskontingent. Dette gjelder om det er trening, konkurranser, stevner, cuper osv. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.

Kontingent må ikke forveksles med treningsavgift.

Inntektene fra kontingenten benyttes til å dekke kostnader for hele klubben. Kontingenten danner også grunnlaget for støtte fra Norges Idrettsforbund. Dette betyr at klubben får økonomisk støtte fra Idrettsforbundet, beregnet etter antall medlemmer som har betalt medlemskontingent.

Treningsavgiften er kostnaden for å delta i en av klubbens grupper (basic karate, jujitsu, konkurransegruppe m.fl) og skal dekke kostnader den aktuelle gruppen har. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og kan variere både på årstrinn og nivå.

Levert av IdrettenOnline